Notícies i actes

Notícies del projecte i actualització de la recerca

ICOD symposium 2022: a wonderful day for all of us !!
DS individuals and DS families have directly interacted with ICOD researchers and all together we have closed the EU symposium !!

Pictures from Symposium

La reunió d’inici del projecte ICOD es va celebrar el 19 de febrer de 2021.

La segona reunió científica del projecte ICOD se celebrarà el 12 de juliol de 2021.

La primera junta de comunicació de l’ICOD es va celebrar el 9 de març de 2021.

La segona junta de comunicació de l’ICOD es va celebrar el 12 de maig de 2021.

Activitats de difusió: