Notícies i actes

Notícies del projecte i actualització de la recerca

El segon simposi ICOD tindrà lloc a Madrid en 2023, a l'Hospital Universitari de la Princesa, el Dia Mundial de la síndrome de Down (21 de març).

El projecte ICOD (Improving COgnition in Down syndrome), finançat per la Unió Europea, té com a objectiu millorar el deteriorament cognitiu de les persones amb síndrome de Down (SD) amb AEF0217, un nou tractament farmacològic de primera classe desenvolupat per la biotecnològica francesa Aelis Farma, i dissenyat específicament per a aquest fi. El projecte es va iniciar al febrer de 2021 i es va celebrar un primer simposi ICOD en Troina, Itàlia, amb motiu del Dia Mundial de la síndrome de Down 2022, amb una gran participació de famílies amb SD.

El segon simposi ICOD tindrà lloc a Madrid en 2023, a l'Hospital Universitari de la Princesa, el Dia Mundial de la síndrome de Down (21 de març). El simposi estarà dedicat específicament a incrementar el coneixement sobre enfocaments terapèutics innovadors per als dèficits cognitius al SD i promoure la participació d'adults amb SD en la recerca. Es promourà la interacció directa i personal i els debats actius entre famílies, associacions de persones amb síndrome de Down i investigadors que participen en el projecte ICOD, així com amb d’altres investigadors que treballen en el camp de la síndrome de Down.

Aquest esdeveniment es dissenyarà en estreta col·laboració amb l'Associació Europea de la Síndrome de Down (EDSA) i les associacions de cada país europeu participant en el projecte ICOD; en particular, amb les organitzacions espanyoles de la síndrome de Down (Down España, Fundació Down Madrid, Down Catalunya, Fundació Catalana síndrome de Down, entre altres), la Federació Trisomie 21 France, la Association Française pour la Recherche sud la Trisomie 21, les organitzacions italianes de la síndrome de Down (AIPD i Coordown) i la Task Force italiana per la SD.

Lectures de vídeo del simposi 2023

Totes les lectures del segon Simposi de l'ICOD, que es va celebrar a Madrid el 21-3-23, estan disponibles a l'apartat Galeria per a famílies i associacions de persones amb Síndrome de Down https://www.icod-project.eu/ca/galeria

Una gran oportunitat d'interacció i discussió activa amb famílies i associacions de persones amb Síndrome de Down!!

Una nova publicació de l'ICOD

Una publicació interessant que neix en el context del projecte ICOD, on els autors analitzen críticament els tractaments farmacològics actuals, per què fracassen alguns assaigs en la síndrome de Down i quin serà el camí de futur!!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36692980/

Els investigadors del projecte ICOD i AELIS FARMA es van reunir amb les famílies de persones amb

Síndrome de Down a Barcelona (IMIM) el 7 de juny de 2023.

Mireu el vídeo al nostre canal de YouTube ICOD per obtenir més informació https://youtu.be/Olh1hDHodXc

Una gran oportunitat per conèixer les famílies de persones amb Síndrome de Down a Espanya i poder

explicar millor tots els objectius del projecte ICOD!

Positive Phase 1 results with the drug candidate AEF0217

The 21st of September from 6.30 to 8.30 PM, Prof. Filippo Caraci has met in Catania (Auditorium San Luigi Gonzaga) an association of 50 DS families- Futuro 21- (President A. Sciatà)as a follow-up of the ICOD symposium in Troina (21-3-2022) to give further informations and updates to DS families on the ICOD project and the next coming steps such as the NIUS study. The NIUS study will start to evaluate the novel approach for the evaluation of cognitive symptoms adopted in the ICOD project https://www.facebook.com/events/3260166457597397 Il 21 Settembre 2021 dalle 1830 alle 2030, il Prof. Filippo Caraci ha incontrato a Catania, presso l’Auditorium San Luigi Gonzaga, un ‘associazione di 50 famiglie con SD , la Futuro 21, (Presidente A. Sciatà) come follow-up dell’ICOD symposium (21-3-2022) per dare a queste famiglie nuove informazioni e diversi aggiornamenti sul progetto ICOD ed i successivi step del progetto com il NIUS study che partirà nei prossimi mesi e che consentirà di valutare l’approccio innovativo del progetto ICOD per la valutazione delle funzioni cognitive nelle persone con sindrome di Down.

L'estudi NIUS a l'IMIM (Barcelona): informació per a les famílies

ICOD symposium 2022: a wonderful day for all of us !!
DS individuals and DS families have directly interacted with ICOD researchers and all together we have closed the EU symposium !!

Pictures from Symposium

La reunió d’inici del projecte ICOD es va celebrar el 19 de febrer de 2021.

La segona reunió científica del projecte ICOD se celebrarà el 12 de juliol de 2021.

La primera junta de comunicació de l’ICOD es va celebrar el 9 de març de 2021.

La segona junta de comunicació de l’ICOD es va celebrar el 12 de maig de 2021.

Activitats de difusió: