ICOD per científics

L'enfocament innovador i psicomètric de ICOD

Diferents assajos clínics de la síndrome de Down (SD) no han demostrat l’eficàcia dels nous fàrmacs desenvolupats per a millorar funció cognitiva. La manca d’eines d’avaluació estandarditzades i adaptades és un dels motius d’aquestes fallades.1

A més, encara que hi ha proves de detecció cognitiva específiques per a persones amb SD, no s'han desenvolupat eines internacionals acceptades per la normativa per avaluar el deteriorament cognitiu o la qualitat de vida capaç de detectar el potencial clínic i la eficàcia d’un nou medicament.

La majoria de les proves de referència preclíniques analitzaen la memòria a llarg termini i l’orientació espacial. Malauradament, aquestes funcions cognitives es conserven en gran part en individus amb SD, en els quals un major deteriorament cognitiu implica la memòria de treball i la flexibilitat de la memòria.

L'ICOD utilitzarà el TIH, validada per a diverses discapacitats intel·lectuals, inclosa la SD. La caixa d'eines NIH està composta per set proves que analitzen diferents habilitats cognitives i proporciona diverses puntuacions.

La puntuació composta de cognició fluida es valida1,2 com la més adequada per avaluar el dèficit cognitiu de pacients amb síndrome de Down i es va escollir com a principal criteri d’eficàcia en l’assaig clínic de fase II amb AEF0217 del programa ICOD.

La puntuació composta de cognició fluida deriva de les puntuacions de cinc proves que avaluen els següents dominis cognitius:

  • Atenció: control inhibitori de Flanker i atenció visual.
  • Memòria episòdica: prova de memòria de seqüència d'imatges.
  • Memòria de treball: prova de memòria de treball d'ordenació de llistes.
  • Flexibilitat cognitiva: prova de classificació de targetes de canvi dimensional (DCCS).
  • Velocitat de processament: prova de velocitat de processament de comparació de patrons.

L’ús de NIH per a discapacitats intel·lectuals representa un enfocament psicomètric innovador per demostrar l'eficàcia clínica d'AEF0217.

Referències
1. Hessl D, et al. The NIH Toolbox Cognitive Battery for intellectual disabilities: three preliminary studies and future directions. J Neurodev Disord. 2016 ;8(1):35;
2. Shields RH, et al. Validation of the NIH Toolbox Cognitive Battery in intellectual disability. Neurology. 2020 Feb 24. pii: 10.1212/WNL.0000000000009131