ICOD per a tu

Avaluació dels dèficits cognitius en la síndrome de Down al projecte ICOD

Els dèficits en les funcions executives (memòria de treball i flexibilitat de la memòria) tenen un fort impacte en individus amb síndrome de Down (SD) i redueixen en gran manera la capacitat dels nens amb SD per aprendre fins i tot tasques lleugerament complexes.1,2

El projecte ICOD se centra, per primera vegada, en la memòria de treball i els dèficits de flexibilitat de la memòria en la SD.

Hi ha diferents eines i proves de cribratge cognitiu desenvolupades que actualment s’utilitzen a les clíniques per detectar el deteriorament cognitiu i avaluar l'efecte de les drogues3, però no s’han desenvolupat pautes oficials per avaluar dèficits cognitius en subjectes amb SD o el seu impacte en la qualitat de vida dels individus amb SD i les seves famílies.

Desenvolupar un tractament per al deteriorament cognitiu i en particular per a treballar els dèficits de memòria, és extremadament difícil. Un primer gran problema és la manca de consens internacional sobre eines psicomètriques cognitives capaces de detectar l'eficàcia clínica potencial d'un nou fàrmac. Un altre problema important del desenvolupament de teràpies cognitives és que els estudis en animals i en humans sovint estudien diferents fenotips conductuals i cognitius.

El NIH Toolbox representa un enfoc psicomètric innovatiu per a l'investigació de la millora en la memòria de treball

Quines eines utilitzarem?

Al projecte ICOD, utilitzarem principalment la caixa d'eines cognitives NIH en discapacitat intel·lectual (NIHTB-CB per a identificació), compost per set proves neuropsicològiques que analitzen diferents capacitats cognitives.

La puntuació composta de cognició fluida s’ha desenvolupat específicament4 per avaluar el deteriorament cognitiu en discapacitats intel·lectuals i és el principal objectiu d’eficàcia del projecte ICOD. Combina les puntuacions de cinc proves avaluant:

  • Atenció
  • Memòria episòdica
  • Memòria de treball
  • Flexibilitat cognitiva
  • Velocitat de processament

El NIH Toolbox representa una innovació psicomètrica que hauria de ser capaç de demostrar l’eficàcia clínica d’AEF0217 en la millora de la memòria de treball, les habilitats d’aprenentatge i en l'autonomia i la qualitat de vida.

Referències
1. Lanfranchi S, Jerman O, Dal Pont E, Alberti A, Vianello R (2010). Executive function in adolescents with Down syndrome. J Intel Disabil Res 54:308–319.
2. Esbensen AJ, Hooper SR, Fidler D, Hartley SL, Edgin J, d’Ardhuy XL, Capone G, Conners FA, Mervis CB, Abbeduto L, Rafii MS, Krinsky-McHale SJ, Urv T; Outcome Measures Working Group. Outcome Measures for Clinical Trials in Down Syndrome.Am J Intellect Dev Disabil. 2017 May;122(3):247-281. doi: 10.1352/1944-7558-122.3.247.
3. Hessl D, et al. The NIH Toolbox Cognitive Battery for intellectual disabilities: three preliminary studies and future directions. J Neurodev Disord. 2016 ;8(1):35;
4. Shields RH, et al. Validation of the NIH Toolbox Cognitive Battery in intellectual disability. Neurology. 2020 Feb 24. pii: 10.1212/WNL.0000000000009131.